Bygg & fixa

Steg för steg: Bygg balkong i bostadsrätt


Ämnen


Dela

En sittplats för morgonkaffet i solen. Eller en liten hörna för att driva upp tomater i kruka. Saknar du också en uteplats hemma? Så här går du tillväga för att förverkliga drömmen om en egen balkong i bostadsrätt!

Visst kan du höja kvaliteten på ditt befintliga boende! Bara för att fastigheten inte redan har balkonger, betyder det inte att du inte kan få en. Dessutom är chansen stor att du höjer värdet på din bostad med en balkong.

Inventera intresset

Börja med att höra efter med grannarna - kanske fler går med samma tankar som du? Ett eventuellt balkongbygge påverkar ju alla i fastigheten, så det är självklart bra att få med så många medlemmar som möjligt på idén. Är ni många som är entusiastiska över idén – bilda en balkonggrupp!

Kontakta styrelsen

Kontakta sedan bostadsrättsföreningens styrelse för att höra om tidigare diskussioner förts i frågan. Det är föreningen som har ansvar för fastigheten och dess fasad. Eftersom nya balkonger innebär en väsentlig förändring av fasadens utseende ska beslutet enligt bostadsrättslagen fattas av en föreningsstämma.

Alla måste inte vara för

Vill du att föreningen ska föra upp projektet på agendan kan du lämna in en motion till årsstämman. Föreningen utreder intresset bland berörda medlemmar som – oavsett om de är med på stämman eller inte – röstar ja eller nej till förslaget. Det räcker att två tredjedelar av medlemmarna röstar ja för att driva projektet vidare. Förslaget lämnas i så fall över till hyresnämnden för godkännande eller avslag.

Alla ”berörda” tillfrågas

En ”berörd” medlem är exempelvis en boende närmast marken som kan få negativa konsekvenser av bygget, såsom sämre ljusinsläpp eller mer insyn. En ensam person kan dock ha svårt att stoppa ett balkongprojekt, men kan, om denne röstat nej till förslaget, få rätt till ersättning om bostaden drabbas av försämringar som kan innebära ett minskat marknadsvärde. I andra fall kan föreningen besluta om att upplåta mark för en ny markterrass som kompensation till den drabbade. 

Arkitektur och stadsbild spelar roll

Stadsbyggnadskontoret eller byggnadsnämnden ska se till att förslaget inte ger problem för någon av de berörda, eller att planen strider mot husets eller kvarterets detaljplan. Man måste även ta hänsyn till husets arkitektur. Om balkongbygget anses påverka kulturhistoriska värden eller förändra stadsbilden, kan det bli knepigt att få igenom förslaget. Därför kan det ibland vara lättare att få tillstånd för balkongbygge mot fastighetens gårdssida.

Balkonginnehavaren betalar

Föreningen skriver ett avtal med balkongbyggarna och står som byggherre för projektet och är alltså ekonomisk och juridisk part. Det är också föreningen som i framtiden ansvarar för att balkongerna fortsatt underhålls.

Kostnaden för bygget av den egna balkongen och dess framtida underhåll står dock varje bostadsrättsägare för. Detta sker normalt genom en förhöjd årsavgift, vilket i sin tur måste godkännas av föreningens stadgar.

Källa: Bostadsrätterna


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa