Hemkunskap

Bostäder i centrum av den politiska debatten – det här händer just nu

I mitten av juni fälldes en svensk regering för första gången någonsin. Det var bostadsfrågan som kom att bli den utlösande orsaken, då utredningsförslaget om införande av fri hyressättning vid nyproduktion presenterades. Inom en vecka kom kravet att slopas efter politiska påtryckningar. Samtidigt pågår andra diskussioner inom bostadsfrågan. Mäklarhuset har kartlagt den politiska bostadsdebatten – det här händer just nu.

Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid varit en politisk het potatis. Röster från olika håll och politiska kanter har höjt kring hur Sverige borde ta itu med bostadsproblematiken. Till slut kom hyresfrågan att bli startskottet på en omfattande politisk debatt och sedermera regeringskris. Och kanske är det inte så konstigt givet de enorma prisskillnaderna mellan ett förstahandskontrakt och andrahandshyror som speglar marknadspriserna.

Fri hyressättning slopat – tills vidare

Lagförslaget om fri hyressättning vid nyproduktion utgör en av punkterna i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget innefattar fri hyressättning för nyproducerade bostadslägenheter, med start i juli 2022. I förslaget framgår det att inflyttningshyran inte får väsentligt överstiga hyror för liknande lägenheter. Samtidigt ska hyreshöjningen, som får höjas en gång per år, inte heller överstiga förändringar i konsumentprisindex – om inte hyresvärden kan påvisa ökad attraktionskraft för området.1 Efter hård kritik har regeringen nu dragit tillbaka remissen.

Det pausade amorteringskravet löper ut efter sommaren

I maj 2020 gav Finansinspektionen bankerna klartecken att tillåta pausad amortering fram till och med augusti 2021. En möjlighet som fler än 200 000 svenskar tagit vara på. Men det pausade amorteringskravet blir dock kortvarigt, den 31 augusti löper det ut. Sedan införandet 2016 har diskussionen kring amorteringskravet varit en central fråga inom bostadsdebatten – präglad av delade meningar.2

Återinförd fastighetsskatt – en viktig valfråga

År 2008 avskaffades den dåvarande fastighetsskatten i samband med regeringsbytet. Fastighetsskatten, som uppgick till en procent av taxeringsvärdet3, ersattes delvis med den betydligt lägre fastighetsavgiften som idag uppgår till 8 500 kronor som mest.4 Nu tar flera socialdemokratiska partidistrikt – med Stockholm i spetsen – strid för ett återinförande. Förslagets utformning är fortfarande oklart, men både hus och bostadsrätter innefattas. Diskussionerna har väckt starka reaktioner, bland annat från intresseorganisationerna Skattebetalarna och Villaägarna samt Moderaterna. Beslut i frågan kommer att fattas i höst på Socialdemokraternas partikongress. 

Ett eventuellt återinförande (utformat likt tidigare) skulle innebära en årlig skatt om 31 000 respektive 23 000 kronor för landets genomsnittliga småhus och bostadsrätt. I Stockholms län uppgår motsvarande siffror till 68 000 respektive 37 000 kronor.5

Fortsatt bostadsunderskott i Sverige

Det råder fortsatt underskott på den svenska bostadsmarknaden. 207 av landets 290 kommuner har bostadsunderskott. Situationen är som svårast i storstadsregionerna och högskoleorter – där nästan alla kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder. För fjärde året i rad minskar antalet kommuner som bedömer underskott6. Men sett till bostäder i stort är underskottet fortfarande stort – trots en ökning av påbörjade nybyggen under det senaste årtiondet. 

Enligt Boverkets prognos kommer bostadsbyggandet öka markant under 2021, då nära 62 000 bostäder påbörjas. Under 2022 förväntas siffran uppgå till 64 000. Hyresrätterna är den mest förekommande bostadstypen sett till nybyggen. Men det är småhus och bostadsrätter som driver ökningen, framför allt i Storstockholm och bland större kommuner. Enligt Boverkets bedömning behöver det tillkomma 59 000 bostäder per år fram till 2029, för att uppnå balans på bostadsmarknaden.7


1 SVT: Förslaget: Fri hyressättning från juli nästa sommar (18 juni 2021)
2 SVT: 200 000 har pausat amorteringen på bolånen (13 november 2020)
3 Motsvarande 75 procent av det sannolika marknadsvärdet
4 Skattebetalarna: Stoppa fastighetsskatten!, drygt 8 500 kronor för ett småhus och 1 400 kronor för en bostadsrätt.
5 Baserat på genomsnittspriser från Svensk Mäklarstatistik, avrundat. Riket: småhus (4,1 MSEK), bostadsrätt (3,0 MSEK). Stockholms län: småhus (9,1 MSEK), bostadsrätt (4,9 MSEK).
6 Boverket: Bostadsmarknadsenkäten 2021 (18 maj 2021)
7 Boverket: Boverkets indikatorer (juni 2021)

Relaterat

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.