Hemkunskap

Nu återupptas amorteringskravet – detta gäller för dig

För fem år sedan infördes det första amorteringskravet, med syftet att minska de svenska hushållens skuldsättning och bromsa priserna på bostadsmarknaden. Två år senare, 2018, skärptes det ytterligare då bostadspriserna och skulderna ”fortsatte stiga i en alltför riskfylld takt”.1

Under coronapandemin har man tillfälligt kunna pausat sin amortering. I maj 2020 gav Finansinspektionen bankerna klartecken att tillåta pausad amortering fram till och med augusti 2021. Ett initiativ som välkomnades på marknaden, med mer än 200 000 bolånetagare som uppburit amorteringsfrihet.2 Mäklarhusets senaste enkätundersökning, där nästan var sjätte person (15%) svarade att de pausat amorteringen, visar att man i huvudsak använt pengarna till att investera mer.

Skulderna fortsätter att öka – och ränteutgifterna minska

Med facit i hand har utfallet visat sig vara det motsatta. Skulderna har ökat både i relativa (i förhållande till disponibel inkomst) och i absoluta (lånestorlek) termer. Bostadspriserna fortsätter att öka, och har nått rekordnivåer under det senaste året. Det exceptionella lågränteläget har ändrat förutsättningarna och spelplanen för så väl bostadsmarknaden som ekonomin i stort. Skulderna och bostadspriserna har nått nya höjder, samtidigt har hushållens ränteutgifter nått historiska bottennivåer.3

Sedan Finansinspektionen införde amorteringskraven har andelen nya bolånetagare som amorterar ökat kraftigt. Idag omfattas nästan nio av tio nya låntagare av amorteringskraven, vilket varit oförändrat sedan 2019. I genomsnitt ligger amorteringsbeloppet på nästan 3 200 kronor per månad.4

Delade meningar kring amorteringskravet

Det pausade amorteringskravet blir dock kortvarigt. I mars i år meddelande Finansinspektionen att det tillfälliga undantaget slopas efter den 31 augusti. Det råder delade meningar bland svenskarna kring amorteringskravets vara eller icke vara. Många röster har höjts för en permanent slopning av det, bland annat från svenska bankchefer. Å andra sidan visar Mäklarhusets enkätundersökning att många ställer sig positiva till amorteringskravet. Samtidigt ser vi på Mäklarhuset att det finns ett behov av ett mer individanpassat system, som möjliggör för fler, särskilt unga, att komma in och förflytta sig på bostadsmarknaden.

Amorteringskravet – så här fungerar det

  • Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år.
  • Bolån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 1 procent per år.

Utöver belåningen i förhållande till bostadens värde, ska ytterligare 1 procent per år amorteras om lånet överstiger 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten. Om ni är fler som ansöker om ett bolån för bostaden så är det er samlade bruttoinkomst som ligger till grund.

Mer information om amorteringskravet hittar du på Finansinspektionen.

1SEB: Tuffare amorteringskrav att vänta 2018 (1 juni 2017)
2SVT: 200 000 har pausat amorteringen på bolånen (13 november 2020)
3Ekonomifakta: Hushållens skulder (29 maj 2020)
4Finansinspektionen: Den svenska bolånemarknaden (2021) (24 mars 2021)

Relaterat

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.