För en tryggare bostadsaffär

Försäkring för dolda fel

 
 

Vid försäljning av en fastighet är man som säljare juridiskt ansvarig för abstrakta fel, s.k. dolda fel i 10 år enligt Jordabalken 4:19 och rättspraxis. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man inte visste fanns. Vid misstanke om ett dolt fel krävs en individuell utredning och bedömning i varje enskilt ärende för att kunna fastställa om du som säljare har ett ansvar. Fukt-, mögelskador eller konstruktionsfel är idag är de vanligaste reklamerade felen.

 
Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller enligt försäkringsvillkoren för det ansvar säljaren har för dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken. Försäkringen gäller för besiktigad huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller carport samt för besiktigade bibyggnader (ej ekonomibyggnader).

 
Försäkringsomfattning

Genom försäkringsskyddet Gallagher Dolda fel så åtar sig försäkringsbolaget GarBo att, bekosta och utreda om felansvar föreliggerför säljaren, att förhandla med den som framställt kravet samt att föra säljarens talan vid domstol eller vid skiljedomsförfarande. Försäkringen betalar den nedsättning av köpeskillingen som den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utbetala till köparen.

Försäkringen gäller med den omfattning och de undantag som anges i försäkringsvillkoren och som kortfattat beskrivs nedan.

Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med 4 kap 19 § jordabalken i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel). Försäkringen omfattar även rökkanaler, eldstäder, installationer/system för el, avlopp, ventilation och vatten i samma utsträckning som ovan.

Dolda fel i riskkonstruktioner och obesiktigade byggnadsdelar omfattas i samma utsträckning som ovan.

Gallagher Dolda fel Plus omfattar även ett utökat skydd för skada på så kallad riskkonstruktion. En förutsättning för att skadan ska omfattas är att den fanns men inte upptäcktes vid besiktningen och inte heller noterades i besiktningsutlåtandet.

Skäliga och nödvändiga merkostnader

Vid ersättningsbar skada lämnas ersättning även för nödvändiga och skäliga merkostnader som köpare som privatperson eller dennes familj drabbats av på grund av återställande/åtgärd.

Merkostnader som ersätts är utgifter för kost, logi, flytt, resor och magasinering av möbler.

Förköpsinformation och villkor

Här hittar du förköpsinformation inkluderat villkor avseende Försäkring för dolda fel, villa och bostadsrätt. Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

Produktfaktablad

 

 

Försäkra dig mot dolda fel när du ska sälja.

En mäklare i ditt område kontaktar dig för mer information kring våra trygghetstjänster i samband med försäljning.

Om din bostad:
Genom att klicka på knappen godkänner du vår personuppgiftsbehandling och allmänna villkor.

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.