Säljarförsäkring - förbättrat ansvars­skydd mot dolda fel

Vid försäljning av en fastighet är man som säljare juridiskt ansvarig för abstrakta fel, s.k. dolda fel i 10 år enligt Jordabalken 4:19 och rättspraxis. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man inte visste fanns. Vid misstanke om ett dolt fel krävs en individuell utredning och bedömning i varje enskilt ärende för att kunna fastställa om du som säljare har ett ansvar. Fukt-, mögelskador eller konstruktionsfel är idag är de vanligaste reklamerade felen.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller enligt försäkringsvillkoren för det ansvar du som säljare av fastighet har för dolda fel i bostadsbyggnad. Försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljsbostadshus, dvs villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet (taxeringskoder mellan 100-299). Försäkringen gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten, t ex fristående garage och gästhus oavsett storlek (ej ekonomibyggnad).

Försäkringsomfattning

Om köparen framställer krav mot den försäkrade och hävdar att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsvillkoren att:

  • Utreda om felansvar föreligger.
  • Förhandla med den som framställt kravet.
  • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av motpart eller annan.
  • Betala till köparen den nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utge.

Installationer av el, vatten och avlopp
Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad avseende installationer av vatten och avlopp samt installationer av el under förutsättning att felet kan anses utgöra ett s k dolt fel enligt jordabalken. Installationerna skall vara utförda enligt gällande branschregler och/eller branschpraxis.

Maskinell utrustning, då felet lett till följdskada i byggnad
Vid s.k. dolt fel i maskinell utrustning och där felet har lett till en följdskada enligt jordabalkens regler i byggnadsdel omfattar säljarens jordabalks ansvar (4:19) felet på den maskinella utrustningen.

Skäliga och nödvändiga merkostnader
Om den försäkrade ansvarar för dolt fel som omfattas av denna försäkring, och kostnaden för det dolda felet överstiger skaderegleringsgränsen enligt försäkringsbeviset, ersätts även kostnader för ersättningsboende under reparationstiden och kostnader för att flytta och/eller förvara möbler på annan plats under reparation, under förutsättning att de är eller har varit skäliga och nödvändiga.

Eldstäder och rökgångar
Omfattas under förutsättning att felet kan anses utgöra ett fel i enlighet med Jordabalken 4:19.

Läs mer: Produktblad Säljarförsäkring
Jag ska sälja och vill vara försäkrad mot dolda fel.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig så skapas ett konto och du godkänner användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Sälj med oss