För en tryggare bostadsaffär

Besiktning

 
 

Våra besiktningstjänster innebär en rad fördelar för både säljare och köpare. Detta är en kvalitetsstämpel där du som säljare låter utföra en byggnadsteknisk besiktning av bostaden. Det innebär att köparen kan känna sig tryggare och på ett smidigt sätt kan uppfylla en del av sin undersökningsplikten med en köpargenomgång.  

Vi erbjuder två olika paket för besiktning. Paketet Extra innehåller dessutom en överlåtelsebesiktning, försäkring mot dolda fel och en trygghetsförsäkring som gäller för både säljare och köpare.

Detta ingår

 

Besiktning Bas

Överlåtelsebesiktning


Vitvaruförsäkring


Betalningsvillkor: Betala vid sålt, dock senast inom 24 månader


Besiktning Extra

Överlåtelsebesiktning


Försäkring för dolda fel


Trygghetsförsäkring


Betalningsvillkor: Betala vid sålt, dock senast inom 24 månader


Överlåtelsebesiktning

Vid en överlåtelsebesiktning genomgår fastigheten en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning. Besikt­ningen omfattar huvudbyggnad samt ev. vidbyggt garage. Målet med besiktningen är att inför en försälj­ning utröna om det förutom ev. kända brister finns saker att tänka på eller åtgärda. Besiktningen ligger till grund för dolda felförsäkringen.

Vitvaruförsäkring (Bas)
Försäkringsomfattning

Denna försäkring syftar till att ge dig en trygghet vid försäljning av din bostad. Försäkringen täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig och oförutsedd skada på vitvaror, vilka finns angivna i villkoret. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än 12 år utan åldersavdrag, för tvättmaskin gäller dock max 10 år. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig information hänvisar vi er till försäkringsvillkoren. 

Försäkringsperiod

Försäkringen träder i kraft dagen för utförd besiktning och gäller sedan fram till tillträdesdagen enligt köpekontrakt, dock max i 12 månader.

Försäkringsbelopp

Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden.

Självrisk

550 kr per skada.

Exempel på undantag i försäkringen

Kostnader för normalt underhåll, justering/inställning, rengöring eller kontroll. Reparationskostnader som ingår/ersätts av tillverkningsgaranti. Skada som uppkommer till följd av problem med tillförsel av elektricitet, gas, vatten eller olja. För övriga undantag se försäkringsvillkoren.

Försäkring för dolda fel (Extra)

Via försäkringen mot dolda fel får säljaren bland annat hjälp med att inom ramen för villkoren utreda om fel­ ansvar föreligger när köparen har ställt ett krav. Visar det sig vara ett dolt fel så ersätter försäkringsbolaget köparen. Försäkringsbeloppet är på 1 000 000 kr (för­säkringsbeloppet kan uppgraderas) inklusive eventuella rättegångskostnader. Försäkringen gäller utan självrisk eller skaderegleringsgräns. Försäkringsskyddet gäller i 10 år. För fullständig information hänvisar vi er till försäkringsvillkoren.

Trygghetsförsäkring (Extra)

Trygghetsförsäkring är en exklusiv produkt som ingår i Mäklarhusets erbjudande Besiktning Extra. Försäk­ringen syftar till att ge både säljare och köpare fördelar och trygghet genom försäljningsprocessen och lång tid därefter. Försäkringen ser till att under en försäljnings­process skydda säljaren mot plötsliga fel eller haveri på mycket av den utrustning som kommer att tillfalla köpa­ren på dagen för överlåtelse. Efter tillträdet övergår hela försäkringsskyddet till köparen.

Försäkringsperiod

Försäkringen gäller för säljaren i 6 månader innan köpa­rens tillträdesdag och efter tillträdesdagen i 12 månader för köparen. Köparens allriskskydd startar på tillträdes­dagen och gäller sedan i max 3 månader.

Betalningsvillkor

Besiktning Bas/Extra faktureras när bostaden har blivit såld och säljaren mottagit sin handpenning, dock senast efter 24 månader från utförd besiktning.

Vid avbruten försäljning eller avslutat förmedlingsuppdrag av någon part inom 9 månader från beställningsdatum faktureras Besiktning Bas/Extra samt ev. tillvalstjänster till ordinarie styckpris enligt gällande prislista vid tidpunkten för avbokning.

Eventuella tillvalstjänster faktureras dock alltid till ordinarie styckpris efter 9 månader även om bostaden ännu ej är såld.

Förköpsinformation och villkor