Mäklarhusets köpguide

UNDERSÖK OCH BESIKTIGA FASTIGHETEN

För att undvika problem under processen rekommenderar vi en ordentlig besiktning av en ”aparejador”, teknisk arkitekt och auktoriserad besiktningsman. Kostnad för denna är beroende av fastighetens storlek, men för en lägenhet på 75 m2 uppgår kostnader till ungefär 350 euros plus IVA (21 %). Mäklarhuset har kontakt med flera oberoende besiktningsmän som är godkända och yrkesverksamma medlemmar av Málagas samfund av tekniska arkitekter (COAAT).

UPPRÄTTANDE AV KONTRAKT

Juridisk assistans i samband med köpet och upprättande av ett privat köpekontrakt är mycket viktigt. Eventuella klausuler måste skrivas in och villkor för betalning klargöras. Mäklarhuset förmedlar kontakt med advokat eller juridisk assistans. Kostanden för advokat är förhandlingsbar, men normalt 1 % av köpeskillingen, plus moms (21%). Ofta begär advokaten minst 50 % i förskottsbetalning.

NIE-NUMMER

Alla utlänningar som köper fast egendom i Spanien måste ha ett så kallat NIE-nummer. Det en form av personnummer för utlänningar i Spanien och detta är ett krav för att signera köpekontrakt, öppna bankkonto och kontraktera el och telefon. Ansökan kan lämnas in personligen eller via ombud, vi hjälper självklart till med förfarandet.

Alla utlänningar som köper fast egendom i Spanien måste ha ett så kallat NIE-nummer. Det en form av personnummer för utlänningar i Spanien och detta är ett krav för att signera köpekontrakt, öppna bankkonto och kontraktera el och telefon. Ansökan kan lämnas in personligen eller via ombud, vi hjälper självklart till med förfarandet.

HANDPENNING

Handpenningen utgör normalt 10 % av köpeskillingen eller annan överenskommen summa. Denna deponeras på klientmedelskonto.

UNDERTECKNANDE AV AVTAL HOS NOTARIE

Så snart som möjligt efter det att handpenningen är betald, gör säljare och köpare upp om tidpunkt för officiell kontraktsskrivning hos auktoriserad Notarie. I händelse av att köpare eller säljare inte kan närvara personligen, går det att använda sig av ombud som har legaliserad fullmakt. Mäklarhuset hjälper givetvis till om assistans önskas. Säljaren och köparens juridiska ombud, reglerar eventuella utestående skulder och fastställer tillträdesdatum. Om köpet är lånefinansierat medverkar också banken hos Notarie för att betala ut lånedelen.

Köparen erhåller en så kallad ”Nota simple” i väntan på ”Escritura”, lagfart, en förenklad variant av lagfart som kan användas för att teckna abonnemang för el, vatten och telefoni.

LAGFART PÅ FASTIGHETEN

Ett par månader efter akten hos Notarie och signering av dokument, har lagfarten vunnit laga kraft i både statligt och kommunalt fastighetsregister och en ”escritura”, officiell lagfart, erhålles på fastigheten.

Aktuella försäljningar
Visa alla 89
Tidigare försäljningar
Visa fler
Våra mäklare & medarbetare
Nyproduktion