Avgifter och kostnader i samband med ditt köp

När man köper en begagnad bostad så tillkommer ca 10% i inköpskostnader:
- Inköpsskatt 8% på bostäder upp till 400.000 €,
9% mellan 400.000 – 700.000 €
10% från 700.000 €.
- Resterande 2% täcker kostnader för notarie, inskrivning i fastighetsregistret och juridiskt ombud.

Inköpskostnader vid kontantköp – nyproduktion

När man köper nyproduktion så tillkommer ca 13,5% i inköpskostnader:
- Moms 10%
- Stämpelskatt 1,5%
- Resterande 2% täcker kostnader för notarie, inskrivning i fastighetsregistret och juridiskt ombud.

Lånekostnader

Om en spansk fastighet belånas tillkommer vissa kostnader i samband med uppläggning av lån. Handläggningen tar generellt sätt längre tid på en spansk bank så se till att finansieringen är klart i god tid innan köpet.
Om man i stället belånar en svensk fastighet så räknas man som kontantköpare i Spanien.
Önskas hjälp med finansiering har Mäklarhuset specialavtal med flera ledande banker.

Avdragsgilla kostnader vid försäljning

Samtliga inköpskostnader (förutom lånekostnader) är avdragsgilla vid en försäljning.

Skatt vid försäljning

För den som inte är resident i Spanien så är skatten på 19% vid försäljning.

Aktuella försäljningar
Visa alla 243
Tidigare försäljningar
Visa fler
Våra mäklare & medarbetare
Nyproduktion